veľká súťaž

Možnosti zrušenia objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti zrušenia objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možno zrušiť objednávku
Nemožno zrušiť objednávku, pokiaľ nedôjde k prekročeniu max. lehoty na odoslanie objednávky
Nemožno odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nedôjde k prekročeniu max. lehoty na doručenie objednávky
Možno odstúpiť od zmluvy
Vytvorenie objednávky. Doručenie potvrdzovacie správy o prijatí objednávky
Spracovanie zásielky. Zmena stavu zásielky na "Spracovávané"
Začiatok doručovania - doručenie potvrdzovacie správy a začiatku expedície
Doručenie produktu nakupujúcemu (podľa informácií o sledovacím čísle)
Koniec lehoty na odstúpenie od zmluvy - 30. deň po doručení produktu